Coaching

Visie op Coaching

Volgens mijn visie op coaching is ieder mens uniek en heeft het verlangen en het vermogen te groeien en te ontwikkelen. Dat betekent dat ik naar elk individu kijk vanuit verwondering. 

Ik inspireer mensen om – ook in lastige situaties – zijn/haar eigen raadgever te zijn. “Verandering breng je zelf teweeg.”

Wat kan ik brengen?

Coachen is, voor mij, iemands potentiële kwaliteiten vrijmaken zodat zijn/haar handelen al meer gaat samenvallen met wie hij/zij in essentie is. Mijn zielsdrijfveer is dat alles er in essentie is, niets staat vast. Ook coaching is een bewegend standpunt. Ik hoef als mens, en als coach, alleen maar mee te bewegen. Mijn kwaliteiten zijn dat ik werk vanuit betrokkenheid. Ik ben optimistisch, open, betrokken, spontaan, empathisch, vol vertrouwen, praktisch en enthousiast. Ik combineer excellente coachingsvaardigheden. Daarbij prikkel ik graag, confronteer en daag uit tot het zetten van stappen buiten de comfortzone.

Ik heb ruime ervaring in het werken met diverse organisaties, zowel profit als non-profit organisaties. De focus ligt vooral in het Primair Onderwijs, het Voorgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroepsonderwijs.

Ik breng mijn boodschap op een speelse manier over. Hierdoor motiveer en activeer ik de groep. De casuïstiek wordt door mij als een spiegel voorgehouden, waardoor de deelnemers tot een reactie worden uitgedaagd. Door het individuele probleem tot een collectief thema te verheffen neemt het leereffect in de groep snel toe. Deze inbreng met een gedegen methodische onderbouwing vormen in een ontspannen sfeer de basis voor een geslaagde training.

Unal Aktas