Diensten

Coaching

Bekijk onze diensten

Pesten

Het doel van de workshops is preventief en pesten voert de boventoon. De leerlingen worden spelenderwijs in aanraking gebracht met pesten.

Interculturele communicatie

AKtraining leert de deelnemers respect op te brengen voor mensen met een andere (culturele) achtergrond zodat ze op een betere manier leren omgaan met andere culturele aspecten.

Burgerschap

Bij burgerschapsonderwijs staan drie basiswaarden centraal die van belang zijn in de democratische, pluriforme samenleving: vrijheid, gelijkheid en solidariteit.

Groepsdynamiek

De focus bij de workshop groepsdynamiek ligt op de sociale vaardigheden, gedragsproblemen en het niet kunnen omgaan met agressie, onbegrip en groepsdruk.

Individuele coaching

Individuele coaching staat voor het aanboren van krachtbronnen in jezelf en het verkrijgen van inzicht in je persoonlijke sterke en minder sterke punten, je eigen stijl en het benoemen van je meerwaarde.

Omgaan met de jeugdcultuur

Doel van de workshop is bekendheid en herkenbaarheid creëren met de huidige jeugdcultuur. Aansluitend praktische handreikingen die direct inzetbaar zijn voor de betrokkenen.