Groepsdynamiek

Groepsdynamiek

Elkaar afleiden, de clown uithangen, plagen en pesten: er gebeurt van alles in de klassen als de groepsdynamiek verstoord is. Het liefst zie je klassen waarin iedereen zich prettig voelt, want dan komen de leerlingen pas echt aan leren toe. 

De focus bij de workshop groepsdynamiek ligt op de sociale vaardigheden, gedragsproblemen en het niet kunnen omgaan met agressie, onbegrip en groepsdruk.

De doelstellingen van het project zijn: Versterken van de integratieve aanpak en daarmee een bijdrage leveren aan en komen tot:

Welke interventies en groepsvormende activiteiten kunnen worden ingezet om de groepsdruk daadwerkelijk te beïnvloeden. Tijdens de workshop zal er zoveel mogelijk op de belevingswereld van de leerlingen ingespeeld worden. Men zal leren hoe je een negatieve ervaring kan ombuigen naar een positieve. Het voordeel van deze methode is dat leerlingen van elkaar zien hoe je negatief gedrag kunt voorkomen. Rollenspelen kunnen behoren tot het repertoire. De effectiviteit van het aanbod wordt versterkt als ook de mentor er sterk bij betrokken wordt zodat hij / zij een rol kan spelen in de follow up. Als resultaat gaan we ervan uit dat er een veilige sfeer in de klas ontstaat. De leerlingen zullen zich prettig voelen en het beste uit zichzelf en elkaar halen.