Interculturele communicatie

Interculturele communicatie

AKtraining leert de deelnemers respect op te brengen voor mensen met een andere (culturele) achtergrond zodat ze op een betere manier leren omgaan met andere culturele aspecten. We hopen een bijdrage te leveren aan het wegnemen van vooroordelen en cliché denken.  

Doel van de workshop is om de leerlingen spelenderwijs in aanraking te brengen met verschillende culturen. We laten ze kennismaken met begrippen als vooroordeel, tolerantie, respect, eer en trots. We bieden de leerlingen de gelegenheid om meer over hun eigen cultuur te vertellen.

Tijdens de workshops gaan we voor gelijkheid en diversiteit. Daarbij worden alle leerlingen betrokken. Het maakt niet uit wat voor achtergrond je hebt, of je een handicap hebt, een ander geloof belijdt, welke seksuele voorkeur je hebt, of je oud of jong bent etc.. Wij willen aan de hand van “culturen” laten zien dat iedereen gelijk is, ook al zijn we allemaal anders.

Via deze workshops willen we meer inzicht geven over de verschillende culturen. We betrekken leerlingen direct en op een positieve manier bij onderwerpen als cultuurverschillen, gelijkheid, respect, diversiteit en sociale uitsluiting. De workshop bevordert de dialoog tussen leerlingen met uiteenlopende achtergronden.

We willen een positieve boodschap brengen. Iedereen is anders dus iedereen is uniek. Gelijkheid, diversiteit en respect voeren de boventoon.

We maken de leerlingen bewust dat ieder mens uniek en gelijk is, ongeacht godsdienst, leeftijd, levensovertuiging, ras geslacht, etc.. Dat we meer overeenkomsten hebben dan verschillen. Tijdens de workshops worden er allerlei actuele onderwerpen met de trainers en de leerlingen besproken.