Pesten

Pesten

Het doel van de workshops is preventief en pesten voert de boventoon.

De leerlingen worden spelenderwijs (dit aan de hand van confronterende rollenspelen en spelmethodes) in aanraking gebracht met pesten.

We laten de leerlingen kennismaken met begrippen als vooroordelen, buitensluiten, discriminatie, tolerantie, respect, eer en trots.

De manier waarop de workshop wordt gegeven is niet puur informatief maar juist interactief van aard. Het bijzondere van de workshops is dat deze wordt gegeven door een trainer en een rolspelacteur. Zij kunnen zich goed inleven in de belevingswereld van de leerlingen, met hun deskundigheid en expertise. 

De workshop nodigt leerlingen uit na te denken en in dialoog te gaan over “het eigene” en het “vreemde”, het stelt vraagtekens bij vaststaande denkbeelden.

Uitgangspunt tijdens de trainingen is :

Tijdens trainingen zal er zoveel mogelijk op de belevingswereld van de leerlingen ingespeeld worden. Men zal leren hoe je een negatieve ervaring kan ombuigen naar een positieve. Het voordeel van deze methode is dat de leerlingen van elkaar zien hoe je negatief gedrag kunt voorkomen. 

Als resultaat gaan we ervan uit dat de deelnemende leerlingen beter functioneren op school en de arbeidsplaats in het kader van de Beroepspraktijkvorming en derhalve niet voortijdig zullen uitvallen. Via deze workshops komen begrippen zoals pesten, burgerschap, communiceren (luisteren), waarden/ normen, culturen, respect, begrip, stereotype, vooroordelen en discriminatie naar voren. De leerlingen worden op een leuke en positieve manier betrokken. De workshop bevordert de dialoog tussen leerlingen met uiteenlopende achtergronden.

Stop tegen pesten