Nieuws

NIEUW Project “Oog voor elkaar"

Het is belangrijk dat leerlingen uitgroeien tot weldenkende, kritische burgers, die volwaardig participeren in de samenleving. 

Bij burgerschapsonderwijs staan acht basiswaarden centraal die van belang zijn in de democratische, pluriforme samenleving: vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid, autonomie, verantwoordelijkheidsbesef, het afwijzen van onverdraagzaamheid en het afwijzen van discriminatie.  

Leerlingen gaan elke dag van huis naar school en die school staat in een wijk, maar wat weten de leerlingen eigenlijk over die wijk? Wat gebeurt er, wie wonen er, wat speelt er, hoe kunnen ze zelf bijdragen aan een betere wijk? 

Wij nodigen voor de lessen een aantal ervaringsdeskundigen uit. Mensen met allemaal een eigen achtergrond die ze gevormd heeft tot degene die ze nu zijn. Tijdens de lessen willen we dat de leerlingen en de mensen elkaar leren kennen. Door elkaar te bevragen leer je mensen kennen en krijg je misschien ook een andere kijk op mensen. Kloppen de eerste indrukken wel en welke vooroordelen heb je al over bepaalde achtergronden van mensen. Leerlingen herkennen wellicht bepaalde gedragingen of gedragsproblemen als bij ADHD en of autisme bij zichzelf en kunnen hierover vragen stellen aan de ervaringsdeskundigen hoe zij hiermee omgaan, etc.

Werkvormen: Vijf ervaringsdeskundigen worden uitgenodigd om met de leerlingen in gesprek te gaan. Deze mensen hebben allemaal een andere achtergrond. Aan de hand van vragen die de gespreksleider stelt aan de leerlingen, kunnen de leerlingen aangeven welke achtergrond zij bij welke persoon vinden passen.

Vragen kunnen zijn: “welke persoon heeft in de gevangenis gezeten?”, “welke persoon heeft op straat geleefd?”, “welke persoon is een docent?”, “welke persoon is een topsporter?”, etc. De leerlingen kunnen vervolgens vragen stellen en de wijkbewoner kan uitleg geven waardoor de leerling wellicht een ander beeld krijgt van deze wijkbewoner en/of dit onderwerp.  

Doel is dat de leerlingen de kans krijgen om met bewoners in gesprek te gaan en over onderwerpen te discussiëren, waar ze een nuance over leren te krijgen. Voorbeelden kunnen zijn:  “Waarom kwam je in de gevangenis, wat had je gedaan?” , Wat heb je nodig om een topsporter te worden?”, “Hoe komt het dat je op straat bent gekomen?”, etc. Hierdoor breng je de mens dichter bij de kinderen. 

Door in aanraking te komen met een persoon met een andere huidskleur, geloof, etc. kunnen vooroordelen verdwijnen en kan dit de leerling ook motiveren om vaker een gesprek aan te gaan met een wijkbewoner uit zijn straat/wijk.

Via deze workshops komen begrippen zoals burgerschap, communiceren(luisteren), waarden/ normen, culturen, respect, begrip, pesten, stereotypen, vooroordelen en discriminatie aan bod. Denk daarbij aan leren debatteren, omgaan met mensen die anders denken en je eigen mening vormen. De workshop bevordert de dialoog tussen leerlingen en de ervaringsdeskundigen. De workshop is zeer geschikt voor VMBO leerlingen. De workshop kan worden aangepast aan de gewenste situaties.

Project Oog Voor Elkaar